Kaniner eller sjelden vegetasjon?

Kaninene er borte fra Gressholmen.
Gressholmen er fredet område og kaninene har de siste årene gjort vesentlig skade på vegetasjonen som er grunnen til at området er fredet. Avlivingen ble gjort på en human måte og gjennomført av profesjonelle jegere i følge Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er naturen som er fredet og kaninene som er plassert ut på øya, sier Kari Hegvik i Fylkesmannens miljøvernavdeling. Gressholmen ble naturreservat i 1992 på grunn av den sjeldne floraen på øya.
Men mange sultne kaniner reduserte plantelivet til et minimum.

Fylkesmannen fikk støtte til utryddingen både fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Dyrebeskyttelsen i Oslo mener sterilisering av dyrene ville vært et bedre alternativ enn avliving. Kaninene var et sjarmerende innslag på en sjarmerende øy. Vi skal ikke her ta stilling til om hva som er viktigst, sjelden vegetasjon eller kaniner, men vi registrerer stadig store og små besøkende som spør etter og savner kaninene.