KROA ER STENGT

Vi avvikler driften av
Gressholmen kro og
takker for 25 flotte år.